Ý Nghĩa Ngày Lễ Rằm Thượng Nguyên – T.T. Thích Thông Triết (3/2017)

Video Giảng Kinh Thuyết Pháp: Ý Nghĩa Ngày Lễ Rằm Thượng Nguyên – T.T. Thích Thông Triết (3/2017)