Projects (Dự án)

Điện Địa Tạng Vương Bồ Tát Khánh Thành 11/05/2017

See more

 


Xây Dựng Ngôi Điện Địa Tạng Vương Bồ Tát, 9/2015

Nam Mô Bổn-Sư Thich Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể quý Phật tử,

Ngôi Đạo Tràng là cái gạch nối, là sợi dây liên kết, giữa Phật tử với đời sống tâm linh, là nơi hun đúc tình người. Ngôi Đạo Tràng cũng là nơi hàng tuần, Phật tử đến đây để tu tập và chuyển hóa được nội tâm của chính mình.

Cách đây hơn 10 năm, Ngôi chánh điện vẩn chưa có, từ một mảnh đất hoang sơ, với biết bao công sức, kẻ công người của, Quý Phật tử đã xây dựng nên Ngôi nhà thờ Tổ và Chư Hương linh. Có được như vậy, đối với Thầy thấy quá là ấm cúng. Nhưng trải qua thời gian dài, mưa nắng và vài trận lũ lụt, với việc xây dựng bán kiên cố, Ngôi nhà thờ Tổ và Chư Hương Linh, ngày hôm nay đã có phần xuống cấp.

Kính thưa quý vị, với tâm nguyện, trong công việc Phật sự, xây dựng Đạo Tràng, mong muốn của Thầy làm sao tạo được một ngôi điện Địa Tạng Vương Bồ Tát gồm có 2 phần: nơi Thờ Chư Tổ và nơi Thờ Chư Hương Linh, Linh cốt của những người quá vãng được trang nghiêm, kiên cố rộng rãi, thông thoáng hơn, để lại cho hậu lai, người sau kế tiếp phụng thờ.

Xin cầu chúc cho tất cả quý vị được vô lượng an lạc.

TT. Thích Phước Tâm,