Thư Mời Đón Giao Thừa Và Lễ Tết Năm 2023
Invitation To New Year Eve Celebration and New Year Ceremony Of 2023

The United Vietnamese Buddhist Congregation Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple 16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433 Tel. 832-657-9147 Email.tubidaotrang@gmail.com Thông Báo   Kính thưa quý Phật tử đồng hương thân mến,   Chùa Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng sẽ tổ chức lễ đón giao thừa vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, …