Lạy Sám Hối Thứ Năm 6/12/2018

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Lạy Sám Hối Tuần Này:
Thứ Năm Ngày 6 Tháng 12 Năm 2018

 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng xin đinh chánh:

lạy sám hối tuần này là 7 giờ tối thứ Năm ngày 6 tháng 12 năm 2018.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời giờ về Chùa tham dự.

Trân trọng kính mời,
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Sa môn THÍCH PHƯỚC TÂM