Thư Mời Dự Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo, Chủ Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ tát.
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Quan Âm Bồ tát mẹ hiền
Trần gian thống khổ não phiền chưa tan.
Nhành dương rưới khắp nhân gian
Suối từ cam lộ xóa tan ưu phiền.

Hình ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đại từ đại bi vô lượng ngàn tay cứu độ, ngàn mắt chiếu soi. Ngài ban vui cứu khổ giải trừ khổ nạn cho tất cả chúng sanh. Để tưởng niệm ân đức của Ngài Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng sẽ tổ chức ngày lễ vía ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT thành đạo vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 09.07.2017. Chúng tôi trân trọng kính mời quý đồng hương, quý Phật tử sắp xếp thời giờ về Chùa tham dự, cầu nguyện phước lành cho bản thân và gia đình luôn được an lành. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý đồng hương, quý Phật tử an lạc hạnh phúc trong cuộc sống.

Trân trọng kính mời,
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Sa môn THÍCH PHƯỚC TÂM

Picture Gallery