Author archives

Thư Mời Đón Giao Thừa Và Lễ Tết Năm 2023
Invitation To New Year Eve Celebration and New Year Ceremony Of 2023

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Thông Báo

 

Kính thưa quý Phật tử đồng hương thân mến,
 
Chùa Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng sẽ tổ chức lễ đón giao thừa vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2022. Kính mời quý Phật tử dành thì giờ về chùa tham dư.
 
Chùa cũng sẽ tổ chức lễ vía Phật Di Lặc và tết nguyên đán vào lúc 10:30 sáng Chủ Nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2022. Kính mời quý Phật tử dành thì giờ về chùa tham dư.

 

Kính thông báo đến tất cả quý vị Phật tử tường tri,
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM