Videos (Giảng Pháp)

Ý Nghĩa Vu Lan, TT. Thích Thông Triết, 7/2016


Mạn Đà La Quán Thế Âm, 5/2016


Lễ Phật Đản, 4/2016


Lịch Sử Phật Giáo Viet Nam, TT. Thích Như Điển, 2016


Niềm Tin Chánh Pháp, TT. Thích Hạnh Bảo, 2016


Tu Trong Bận Rộn, TT. Thích Thông Triết, 2016


Hành Trình Du Tăng, TT. Thích Giác Luận, 2016


Sám Hối Có Hết Tội Không?, TT. Thích Thông Triết, 12/2015


Lễ Cầu Nguyện Khởi Công Xây Dựng Ngôi Địa Tạng Bồ Tát, 10/2015


Vu Lan Báo Hiếu, TT. Thích Thông Triết, 7/2015


Hỏa Tịnh Cầu Siêu, Lạt Ma Tulka Neten Rinpoche, 7/2015


Chia Sẽ Phật Pháp Cuối Năm, Ni Sư Như Thũy, 12/2015


Niệm Ba La Mật, Ni Sư Thoại Liên, 10/2015


Tứ Diệu Đế, Lạt Ma NgaWang Phende, 2015


Tinh Tấn Và Sự Kiên Trì Trong Đạo Phật, Thich Nữ Giới Hương, 2015


Giải Nghĩa Về Nhân Quả, TT. Thích Thông Triết, 7/2015


Ý Nghĩa Cầu Siêu, Ni Sư Thoại Liên, 2015


Pháp An Lạc, HT. Thích Minh Tòng, 2015


Sơ Lược Về Phật Đản Sanh, TT. Thích Thông Triết, 4/2015