Tulku Neten Rinpoche: Lễ Quán Đảnh Dược Sư ngày 5 tháng 8 năm 2017 tại Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng

HIS EMINENCE THE 9th TULKU NETEN RINPOCHE
LẠT MA HÓA THÂN ĐỜI THỨ CHÍN VÀ VIỆN TRƯỞNG
của tu viện Jungpa-Lithan, tỉnh Kham, Tây Tạng
GIẢNG SƯ VÀ LUẬT SƯ
đại học Phật Giáo Seramey và tu viện Mật Tông Gyumed, Ấn Độ
BẬC SÁNG LẬP & VIỆN TRƯỞNG
chùa Jam Tse Cho Ling tại Algary và viện Phật Học Jam Tse Cho Ling tại Toronto, Canada
VỊ THỦ NGÔI ĐẦU TIÊN
của Pháp Hội truyền thống Hoàng Mạo Gelug Monlam Canada
Phone: (647) 710-0205. Web site http://jamtsecholing.org

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Phật tử và quý đồng hương,TỪ BI QUÁN ÂM ĐẠO TRÀNG trân trọng kính mời quý Đạo hữu Phật tử xa gần hoan hỷ về tham dự ngày Lễ Quán Đảnh Đức Phật Dược Sư với sự hướng dẫn của Ngài Tulku Neten Rinpoche vào lúc 1:00 trưa thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2017.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Tại Ấn Độ có đến 16 bậc A La Hán và giòng Neten Rinpoche bất đầu từ bậc A La Hán thứ 11 Ngài Lam Tran Ten Pharpha Lamchung (tiếng Việt là Chu Lợi Bàn Đà Dà). Ngài đã hóa thân nhiều lần ở Ấn Độ và Tây Tạng.Năm 1986 Đức Dalai Lama đương thời đã chính thức công nhận Ngài Tulku Neten Rinpoche là vị Lạt Ma hóa thân đời thứ 9 và Viện Trưởng tu viện Jungpa ở Lithang, Tây Tang. Lúc đó Ngài đã là một vị học giả nổi tiếng của Đại Học Phật Học SeraMey tại Ấn Độ. Sau khi đạt bằng cấp cao nhất Geshe Lharampa Tiến sĩ Phật học về Khinh Điển), Ngài Tulku Neten Rinpoche tiếp tục nghiên cứu và tu tập thêm tại tu viện Mật Tông Gyumed. Sau 4 năm tinh tấn tu học và thực hành giáo pháp Ngài thành công trong khóa thi do Đức Dalai Lama cùng hội đồng giáo sư tu sĩ tổ chức và lãnh bằng Ngagrampa (bằng cấp cao nhất về Mật Điển). Ngài giảng dạy tại tu viện Gyumed và cùng một lúc nhận trách nhiệm làm vị thầy trông coi về Kỷ Luật. Sau đó Ngài trở lại dạy chư tăng ở Đại Học Phật Học SeraMey, miền nam Ấn Độ.Năm 2006 Tôn Đức Tulku Neten Rinpoche chính thức định cư tại Canada và hoằng Pháp khắp nơi trên thế gới. Tháng 1 năm 2009 Ngài thành lập Viện Phật Học Jam Tse Cho Ling tại Toronto, tỉnh Ontario, Canada. Tháng 12 năm 2012 Ngài thành lập chùa Jam Tse Cho Ling Tibetan Buhddist Temple tại Calgary, tỉnh Alberta, Canada. Tháng 1 năm 2015 Ngài chấp nhận sự thỉnh cầu của chư tăng thuộc phái Hoàng Mạo Gelugpa lãnh đạo bởi Đức Dalai Lama đương thời để nhận lãnh nhiệm vụ làm vị Thủ Ngôi đầu tiên của Gelug Monlam Canada thành lập năm 2015. Gelug Monlam nghĩa là Pháp hội của truyền thống Hoàng Mạo, kết hợp tất cả chư tăng ở Canada.

Ngài Tulku Neten Rinpoche đã giảng Pháp và thuyết trình cho nhiều cộng đồng người Tây Tạng, Á Đông, Gia Nã Đại, Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, dân tộc thuộc văn hóa La Tinh và thổ dân bản sứ. Mọi chi tiết xin xem trang web của viện Phật Học Jam Tse Cho Ling http://jamtsecholing.org.
(NGUYỄN MAI PHƯƠNG dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Pháp & Việt tùy theo yêu cầu).