Tulku Neten Rinpoche: Chương Trình Hoằng Pháp 2-14/8/2017 Tại Houston

Ngày Chương trình Địa điểm
Thứ Bảy 5/8/2017 1:00 giờ trưa Lễ Quán Đảnh Đúc Phật Dược Sư Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng
16827 Mueschke Rd. Cypress, TX 77433
Chủ Nhật 6/8/2017 1:00 giờ trưa Thuyết Pháp :”Pháp Hành then chốt áp dụng trong cuộc sống hiện tại, lúc lìa đời và trong thân trung ấm để có được một tái sanh tốt đẹp” Viện Thông Tự
17355 Groeschke Rd., Houston, TX 77084
Thứ Hai 7/8/2017 5:00 giờ chiều Thuyết Pháp :”Seize your day in the Meaningful Ways” Trúc Lâm Thiền Viện
10405 Brighton Ln., Houston, TX 77031. Phone: (281) 495-7168
Thứ Sáu 11/8/2017 7:00 giờ tối Thuyết Pháp :”Lìa bỏ Bốn Vướng Mắc” Niệm Phật Đường Hải Đức
4427 Continental Dr., Houston, TX 77072
Thứ Bảy 12/8/2017 5:30 chiều Trà Đàm/Tiệc Chay kỹ niệm 10 năm Ngài Tulku Neten Rinpoche Hoằng Pháp tại Canada và Mỹ
THAM DỰ MIỄN PHÍ

  • 5:30 chiều: chào đón quan khách
  • 6:30 chiều: lời cảm tạ
  • 7:00 tối: dùng cơm thân mật với Ngài
  • 7:00 tối: văn nghệ với các ca nhạc sĩ Việt Nam cuàng với sự tham gia của ca sĩ Tây Tạng
  • 10:00 tối: kết thúc

Kính xin ghi danh tham dự để ban tổ chức chuẩn bị ẩm thực cho chu đáo
Mọi chi tiết xin liên lạc với
Anh Tuấn CD (281) 301-4724,
Anh Nhiêu (512) 799-5821,
Chị Phổ Từ (281) 966-5514,
Chị Linh (713) 702-4109

The Villagio Ballroom
10901 Braes Bend Dr., Houston, TX 77071
Chủ Nhật 13/8/2017 1:00 giờ trưa Thuyết Pháp và Lễ Tịnh Hóa Tội Chướng YAMANTAKA.
Đức Chiến Thắng Dạ Ma Phật Yamantaka, hóa thân của Đức Văn Thù sư sợi, giúp tiêu trừ ác nghiệp, nội ma ngọa chướng, bệnh tật và giải oán kết
Viện Thông Tự
17355 Groeschke Rd., Houston, TX 77084