Tinh Tấn Và Sự Kiên Trì Trong Đạo Phật, Thich Nữ Giới Hương, 2015

Video Giảng Kinh Thuyết Pháp: Tinh Tấn Và Sự Kiên Trì Trong Đạo Phật, Thich Nữ Giới Hương, 2015