Thư Mời Tham Dự Thọ Bát Quan Trai, Thứ Bảy Ngày 9 Tháng 12 Năm 2017

THƯ MỜI THAM DỰ THỌ BÁT QUAN TRAI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử kính mến!

Đức Phật thường dạy:
Như Lai vượt khỏi luân hồi, chóng thành Đạo quả là do nhiều kiếp siêng tu Bát Quan Trai giới.
Noi gương theo dấu chân của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, TỪ BI QUAN ÂM ĐẠO TRÀNG trân trọng kính mời quý Đạo hữu Phật tử xa gần hoan hỷ về tham dự ngày Tu Bát Quan Trai dưới sự hướng dẫn và thuyết giảng của Thượng Tọa Thích Thông Triết trú xứ Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma.
Lớp Tu sẽ được bắt đầu vào lúc 09:00 AM thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2017. Đây là một duyên lành để Phật tử chúng ta cùng tham dự, mong đạt được sự an lành và phúc lạc. Chúng tôi tha thiết kính mời tất cả quý vị Đạo hữu Phật tử hãy cố gắng nhín chút thì giờ và thông báo rộng rãi đến bạn hữu xa gần cùng về Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng Thành Phố CYPRESS tham dự đông đủ ngày Tu Bát Quan Trai vì đây là cơ hội tốt để chúng ta trao dồi trí tuệ, học hiểu Phật Pháp, đúng như lời chư Tổ thường dạy: “Duy tuệ thị nghiệp”.

Kính chúc Quý Đạo hữu Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, bồ đề tâm kiên cố.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tỳ kheo Thích Phước Tâm

Chương Trình Ngày Thọ Bát Quan Trai Giới
(thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2017)

08:30AM Chư giới tử tề tựu
09:00AM Niệm hương
Cử hành lễ
Tụng Kinh & truyền Bát Quan Trai giới do Trụ Trì Thượng Tọa Thích Phước Tâm & Thượng Tọa Thích ThôngTriết
10:00AM Thuyết Pháp
11:30AM Giải lao
11:45AM Ngọ trai
12:30PM Niệm Phật kinh hành
01:15PM Chỉ tịnh
02:30PM Thuyết Pháp
04:00PM Giải lao
04:15PM Thưa Hỏi Phật Pháp
05:00PM Xã Giới Bát Quan Trai