Thư Mời Tham Dự Lễ Vu Lan, Chủ Nhật Ngày 19 Tháng 8 Năm 2018