Thư Mời Dự Lễ Vu Lan, Chủ Nhật Ngày 17 Tháng 9 Năm 2017