Thọ Bát Quan Trai Thứ Bảy Ngày 14/12/2019
Uposatha Practice On Saturday 12/14/2019

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Thông Báo
Tu Bát QuanTrai Tháng 12

 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,
 
Nhằm mục đích muôi dưỡng tịnh tâm làm thăng hoa đời sống tâm linh chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng tổ chức:

Tu Bát Quan Trai
 
Lễ truyền giới bắt đầu từ 9 giờ sáng
Thứ Bảy ngày 14 tháng 12 năm 2019
 
Thượng Tọa Thích Minh Tòng thuyết giảng

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời giờ về Chùa tham dự.

Trân trọng kính mời,
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM