Thọ Bát Quan Trai Thứ Bảy Ngày 14/03/2020
Usopatha Practice On Saturday 03/14/2020

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Thông Báo
Tu Bát QuanTrai Tháng 3

 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,
 
Nhằm mục đích muôi dưỡng tịnh tâm làm thăng hoa đời sống tâm linh chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng tổ chức:

Tu Bát Quan Trai
 
Lễ truyền giới bắt đầu từ 9 giờ sáng
 
Thứ Bảy ngày 14 tháng 3 năm 2020
 
Thượng Tọa Thích Tuệ Chơn thuyết giảng

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời giờ về Chùa tham dự.

Trân trọng kính mời,
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM