Tạm Ngưng Sinh Hoạt Chủ Nhật và Phật Sự
All worship events canceled

Thông Báo Tạm Ngưng Sinh Hoạt Chủ Nhật và Phật Sự Tại Chùa

 

Kính thưa quý Phật tử,

Do tình hình đại dịch Corona diễn biến ngày càng khá phức tạp làm ảnh hưởng đến sinh mạng nhân loại nói chung, nước Mỹ nơi chúng ta đang sinh sống nói riêng, Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng tạm ngưng sinh hoạt Chủ Nhật hàng tuần và tất cả những Phật sự tại Chùa cho đến khi nào tình hình trở nên tốt hơn Chùa sẽ sinh hoạt trở lại.
Kính thông báo đến tất cả quý vị Phật tử tường tri.

Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho thế giới bình yên, nạn đại sịch sớm tiêu trừ, tất cả mọi người tai qua nạn khỏi.
 
Kính chúc quý Phật tử luôn sống an lành dưới ánh hào quang của chư Phật

Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Sa môn THÍCH PHƯỚC TÂM