Tạm Ngưng Bát Quan Trai Thứ Bảy 14/3/2020
Uposatha Practice 3/14/2020 canceled

Thông Báo Tạm Ngưng Tu Bát QuanTrai 14/3/2020

 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Nhằm bảo đảm an toàn sức khõe cho quý Phật Tử trong mùa dịch cúm Đạo Tràng tạm ngưng tu học Bát Quan Trai thứ Bảy tuần này ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 
Chủ Nhật vẫn sinh hoạt bình thường nhưng Chùa khuyến khích quý Phật Tử lớn tuổi nên ở nhà, không nên ra ngoài.

Kính gởi đến quý vị được rõ,
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM