Lễ Khánh Thành Và An Vị Kim Thân Địa Tạng Vương Bồ Tát, 11/05/2017

Video: Lễ Khánh Thành Và An Vị Kim Thân Địa Tạng Vương Bồ Tát – Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng – (11/05/2017)