Lễ Đón Giao Thừa 2017 tại chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng (2/2017)

Video: Lễ Đón Giao Thừa 2017 tại chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng (2/2017)