Lễ Cầu Nguyện Khởi Công Xây Dựng Ngôi Địa Tạng Bồ Tát, 10/2015

Video: Lễ Cầu Nguyện Khởi Công Xây Dựng Ngôi Địa Tạng Bồ Tát, 10/2015