Lạy Sám Hối, thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2020
Penitent Prayers, Friday 02/07/2020

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Lạy Sám Hối:
Thứ Sáu Ngày 7 Tháng 2 Năm 2020

 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng tổ chức:

Lạy sám hối lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2020.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời giờ về Chùa tham dự.

Trân trọng kính mời,
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM