Lạy Sám Hối Thứ Hai 9/12/2019
Penitent Prayers Monday 12/09/2019

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Lạy Sám Hối Tuần Này:
Thứ Hai Ngày 9 Tháng 12 Năm 2019

 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Chùa Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng tổ chức:

Lạy sám hối tuần này lúc 7 giờ tối thứ Hai ngày 9 tháng 12 năm 2019.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời giờ về Chùa tham dự.

Trân trọng kính mời,
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM