Đại Đức THÍCH PHƯỚC TIẾN Giảng Pháp, Chủ Nhật 26/11/2017

THÔNG BÁO

 

Kính mời quý Phật tử tham dự buổi giảng pháp do
 
Đại đức THÍCH PHƯỚC TIẾN
 
Thuyết Giảng

 
Bắt đầu 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều
Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017
 
Tại TỪ BI QUAN ÂM ĐẠO TRÀNG
16827 Mueschke Rd
Cypress, TX 77433