Chùa Không Sinh Hoạt Chủ Nhật 21/2/2021
Temple Is Closed This Sunday 2/21/2021

The United Vietnamese Buddhist Congregation
Tu Bi Quan Am Dao Trang Temple

16827 Mueschke Rd, Cypress, Texas 77433
Tel. 832-657-9147
Email.tubidaotrang@gmail.com

Thông Báo
 
Do hệ thống ống nước của chùa bị hư hỏng (bễ), chùa Từ Bi Quán Âm Đạo Tràng sẽ đóng cửa không sinh hoạt chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021 này. Lễ cúng rằm tháng Giêng và hoàn kinh Dược Sư sẽ lùi lại vào chủ nhật tiếp theo (ngày 28 tháng 2 năm 2021).
 
Kính thông báo đến tất cả quý đồng hương Phật tử được biết

 
Trụ trì Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng
Thượng Tọa THÍCH PHƯỚC TÂM